AGLOMERACIJA SINJ
Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture
Učitavanje...
Web stranicu zbog njezinih funkcionalnosti nije moguće prikazati u pregledniku Internet Explorer
Preusmjereni ste automatski na preglednik Microsoft Edge.
Internet Explorer zbog tehničkih nedostataka ne može pravilno prikazati traženu Web stranicu.
Preporučujemo pregled Web stranice u preglednicima kao što su:
Google Chrome, Brave, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari i Opera.
Europska Unija, zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Održana TISKOVNA KONFERENCIJA I JAVNO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA  „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“

16.12.2021.

U zgradi Palacina u Sinju dana 17. prosinca 2021. godine održano je Javno predstavljanje i prva tiskovna konferencija projekata „Poboljšanje vodno- komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“ koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Cilj tiskovne konferencije bilo je javno predstavljanje projekta.

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“ provodi se na području Splitsko – dalmatinske županije, odnosno na području aglomeracije Sinj koja teritorijalno obuhvaća Grad Sinj (naselja Sinj, Glavice, Suhač, Brnaze i Karakašica) te mali dio općine Otok. Projekt se provodi u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskim vodama, Gradom Sinjom te Općinom Otok. Korisnik projekta i Naručitelj su Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.

Projekt su predstavili g. Milan Smoljo privremeni upravitelj Vodovoda i odvodnje Cetinske Krajine te g. Miro Bulj gradonačelnik Grada Sinja.

Projektom je predviđeno priključenje 8 827 novih stanovnika na sustav odvodnje otpadnih voda i 18 753 stanovnika (postojećih korisnika) na poboljšani sustav javne vodoopskrbe te nadogradnja UPOV-a Sinj na treći stupanj pročišćavanja čime se postiže usklađenje aglomeracija Sinj i aglomeracije Otok sa zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) te Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina 2014. – 2023.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 378.337.251,63 HRK dok iznos od 211.610.086,23 kn sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda. Završetak svih aktivnosti očekuje se u 2024. godini.

Postotno gledano financiranje projekta iz Kohezijskog fonda iznosi 69,91%. Ostali iznos prihvatljivih troškova sufinancirati će partneri u projektu, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode, Grad Sinj, Grad Trilj i Općina Otok sa 30,09 %, a u iznosu 91.059.715,07 HRK.

1/2
  • Povećajte tekst
  • Smanjite tekst
  • Sivi tonovi
  • Visoki kontrast
  • Negativni kontrast
  • Svjetla pozadina
  • Podcrtani linkovi
  • Poništi