AGLOMERACIJA SINJ
Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture
Učitavanje...
Web stranicu zbog njezinih funkcionalnosti nije moguće prikazati u pregledniku Internet Explorer
Preusmjereni ste automatski na preglednik Microsoft Edge.
Internet Explorer zbog tehničkih nedostataka ne može pravilno prikazati traženu Web stranicu.
Preporučujemo pregled Web stranice u preglednicima kao što su:
Google Chrome, Brave, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari i Opera.
PROJEKT
POBOLJŠANJA
VODNO-KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda

Europska unija zajedno do fondova EU

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

378.337.251,63 HRK

BESPOVRATNA SREDSTVA OSIGURANA IZ KOHEZIJSKOG FONDA

211.610.086,23 HRK

NACIONALNA SREDSTVA FINANCIRANJA

91.059.715,07 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

2020. - 2024.

O projektu

Područje provedbe projekta

Projekt se provodi na području Splitsko-dalmatinske županije, na području aglomeracije Sinj koja teritorijalno obuhvaća: Grad Sinj, Glavice, Suhač, Brnaze i Karakašicu te mali dio Općine Otok.

Svrha projekta

Priključenje 8 827 novih stanovnika na sustav odvodnje otpadnih voda i 18 753 stanovnika (postojećih korisnika) na poboljšani sustav javne vodoopskrbe te nadogradnja UPOV-a Sinj na treći stupanj pročišćavanja. Time se postiže usklađenje aglomeracija Sinj i Otok sa zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) te višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina 2014. - 2023.

  • Povećajte tekst
  • Smanjite tekst
  • Sivi tonovi
  • Visoki kontrast
  • Negativni kontrast
  • Svjetla pozadina
  • Podcrtani linkovi
  • Poništi