AGLOMERACIJA SINJ
Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture
Učitavanje...
Web stranicu zbog njezinih funkcionalnosti nije moguće prikazati u pregledniku Internet Explorer
Preusmjereni ste automatski na preglednik Microsoft Edge.
Internet Explorer zbog tehničkih nedostataka ne može pravilno prikazati traženu Web stranicu.
Preporučujemo pregled Web stranice u preglednicima kao što su:
Google Chrome, Brave, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari i Opera.
Europska Unija, zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Radovi unutar ugovora za grupu 3 - do 30.11.2023.

30.12.2023.

Do 30.11.2023. u sklopu Ugovora za Grupu 3 u tijeku su radovi na sanaciji vodospreme Šušnjevača gdje je završeno 95% građevinskih i montažerskih radova, 70% građevinskih radova na vodospremi Radošić te 15% građevinskih radova na vodospremi Sinj Grad. Izvedeno je 13.257 metara cjevovoda odvodnje te 346 kućnih priključaka. Izvršena sanacija vodovoda u dužini od 5.752 metra te je sanirano 155 vodovodnih kućnih priključaka.

ODVODNJA: PODSUSTAV GLAVNI KOLEKTORI: Izvedeno je 1.195,06 metara cjevovoda odvodnje te 40 kućnih priključaka. PODSUSTAV SJEVER: Izvedeno je 7.658,3 metara cjevovoda odvodnje te 271 kućni priključak. PODSUSTAV CENTAR ZAPAD: Izvedeno je 2,153,39 metara cjevovoda odvodnje te 35 kućnih priključaka. ISPUST IZ UPOV-A SINJ DO CETINE: Izvedeno je 2.250,25 metara cjevovoda odvodnje. VODOOPSKRBA: SANACIJA VODOSPREME ŠUŠNJEVAČA: Izvršeno 95% građevinskih radova na sanaciji vodospreme te je izvršeno 95% radova montaže opreme. REKONSTRUKCIJA VODOSPREME SINJ-RADOŠIĆ: Izvršeno 70% građevinskih radova na sanaciji vodospreme. REKONSTRUKCIJA VODOSPREME SINJ-GRAD: Izvršeno 15% građevinskih radova na sanaciji vodospreme. PODSUSTAV GLAVNI KOLEKTORI: Izvedeno 1.080 metara sanacije vodoopskrbne mreže te 6 vodovodnih kućnih priključaka. PODSUSTAV SJEVER: Izvedeno 3.663,39 metara sanacije vodoopskrbne mreže te 123 vodovodna kućna priključka. PODSUSTAV CENTAR ZAPAD Izvedeno 1.008,36 metara sanacije vodoopskrbne mreže te 26 vodovodnih kućnih priključaka.

1/2
  • Povećajte tekst
  • Smanjite tekst
  • Sivi tonovi
  • Visoki kontrast
  • Negativni kontrast
  • Svjetla pozadina
  • Podcrtani linkovi
  • Poništi