AGLOMERACIJA SINJ
Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture
Učitavanje...
Web stranicu zbog njezinih funkcionalnosti nije moguće prikazati u pregledniku Internet Explorer
Preusmjereni ste automatski na preglednik Microsoft Edge.
Internet Explorer zbog tehničkih nedostataka ne može pravilno prikazati traženu Web stranicu.
Preporučujemo pregled Web stranice u preglednicima kao što su:
Google Chrome, Brave, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari i Opera.
Europska Unija, zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

PREUZIMANJE SPECIJALIZIRANOG KOMUNALNOG VOZILA

13.03.2022.

Dana 14.03.2022. godine u sjedištu Vodovoda i odvodnje Cetinske Krajine d.o.o. u Sinju, obavljena je primopredaja specijalnog komunalnog vozila u sklopu Ugovora o nabavi opreme za održavanje sustava javne odvodnje, a za potrebe realizacije projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“.

Riječ je o specijaliziranom komunalnom vozilu za održavanje sustava odvodnje, odnosno specijalnom komunalnom vozilu za pražnjenje sadržaja septičkih jama. Isporučeno vozilo je marke IVECO, modela ML 180 E32 i spremnika zapremine 9 m3.

Kroz ugovor je održana i edukacija djelatnika tvrtke Vodovod i odvodnja Cetinske Krajine d.o.o. koja je provedena te za koju je izdana potvrda o izvršenoj obuci djelatnika Naručitelja.

Specijalizirano komunalno vozilo isporučila je tvrtka Gradatin d.o.o., a ukupna vrijednost Ugovora o nabavi opreme za održavanje sustava javne odvodnje je 996.000,00 HRK (bez PDV-a).

Ukupna vrijednost projekta „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“ iznosi 378.337.251,63 HRK, iznos prihvatljivih troškova je 302.669.801,30 HRK od čega iznos od 211.610.086,23 HRK sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda. Završetak svih aktivnosti očekuje se u 2024. godini. Postotno gledano financiranje projekta iz Kohezijskog fonda iznosi 69,91%. Ostali iznos prihvatljivih troškova u iznosu 91.059.715,07 HRK, sufinanciraju, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode, Grad Sinj, Grad Trilj i Općina Otok.

  • Povećajte tekst
  • Smanjite tekst
  • Sivi tonovi
  • Visoki kontrast
  • Negativni kontrast
  • Svjetla pozadina
  • Podcrtani linkovi
  • Poništi